URIKS adresar računovođa i knjigovođa

Na ovoj strani je spisak članova Udruženja, pravnih lica i preduzetnika sa šifrom delatnosti 6920 (računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi, poresko savetovanje). Uz svakog subjekta se nalaze neophodne informacije na osnovu kojih se mogu kontaktirati. Pretraga se može vršiti po gradovima. Za više informacija pišite nam na e-mail oglasi@uriks.rs

teofildoo@gmail.com
Pravno lice
Fizičko lice
Naziv subjekta
Teofil doo
Sedište subjekta
Beograd, Dragice Končar 1
PIB
110306610
Matični broj
21334448
Šifra delatnosti
6920
E-mail
teofildoo@gmail.com
Telefon
0646107226