URIKS adresar računovođa i knjigovođa

Na ovoj strani je spisak članova Udruženja, pravnih lica i preduzetnika sa šifrom delatnosti 6920 (računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi, poresko savetovanje). Uz svakog subjekta se nalaze neophodne informacije na osnovu kojih se mogu kontaktirati. Pretraga se može vršiti po gradovima. Za više informacija pišite nam na e-mail oglasi@uriks.rs

uriks@tim011.rs
Pravno lice
Naziv subjekta
Tim011 Digital doo Beograd
Sedište subjekta
Beograd, Balkanska 46
PIB
110634211
Matični broj
21370592
Šifra delatnosti
6920
E-mail
aleksander@tim011.rs
Telefon
0114407405