URIKS adresar računovođa i knjigovođa

Na ovoj strani je spisak članova Udruženja, pravnih lica i preduzetnika sa šifrom delatnosti 6920 (računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi, poresko savetovanje). Uz svakog subjekta se nalaze neophodne informacije na osnovu kojih se mogu kontaktirati. Pretraga se može vršiti po gradovima. Za više informacija pišite nam na e-mail oglasi@uriks.rs

vesna.trijumf@gmail.com
Pravno lice
Fizičko lice
Naziv subjekta
Trijumf-NS
Sedište subjekta
Pionirska 1A, 21241 Kac
PIB
109540958
Matični broj
64248049
Šifra delatnosti
6920
E-mail
vesna.trijumf@gmail.com
Telefon
+38163535895