URIKS adresar računovođa i knjigovođa

Na ovoj strani je spisak članova Udruženja, pravnih lica i preduzetnika sa šifrom delatnosti 6920 (računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi, poresko savetovanje). Uz svakog subjekta se nalaze neophodne informacije na osnovu kojih se mogu kontaktirati. Pretraga se može vršiti po gradovima. Za više informacija pišite nam na e-mail oglasi@uriks.rs

unikum@unikum.rs
Pravno lice
Fizičko lice
Naziv subjekta
UNIKUM računovodstvena agencija
Sedište subjekta
Sremska Mitrovica
PIB
111667445
Matični broj
65579626
Šifra delatnosti
6920
E-mail
unikum@unikum.rs
Telefon
063513060