URIKS adresar računovođa i knjigovođa

Na ovoj strani je spisak članova Udruženja, pravnih lica i preduzetnika sa šifrom delatnosti 6920 (računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi, poresko savetovanje). Uz svakog subjekta se nalaze neophodne informacije na osnovu kojih se mogu kontaktirati. Pretraga se može vršiti po gradovima. Za više informacija pišite nam na e-mail oglasi@uriks.rs

vemagd@gmail.com
Pravno lice
Fizičko lice
Naziv subjekta
VEMAGD DOO
Sedište subjekta
Gandijeva 152/19
PIB
100146027
Šifra delatnosti
17135520
E-mail
v.majdak@gmail.com
Telefon
011/227-9992