URIKS adresar računovođa i knjigovođa

Na ovoj strani je spisak članova Udruženja, pravnih lica i preduzetnika sa šifrom delatnosti 6920 (računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi, poresko savetovanje). Uz svakog subjekta se nalaze neophodne informacije na osnovu kojih se mogu kontaktirati. Pretraga se može vršiti po gradovima. Za više informacija pišite nam na e-mail oglasi@uriks.rs

vesela62@gmail.com
Pravno lice
Naziv subjekta
Agencija zaknjigovodstvene usluge V&M
Sedište subjekta
Beograd,Pozeska 67a
PIB
104467068
Matični broj
60211825
Šifra delatnosti
6920
E-mail
vesela62@gmail.com
Telefon
0637389683