URIKS adresar računovođa i knjigovođa

Na ovoj strani je spisak članova Udruženja, pravnih lica i preduzetnika sa šifrom delatnosti 6920 (računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi, poresko savetovanje). Uz svakog subjekta se nalaze neophodne informacije na osnovu kojih se mogu kontaktirati. Pretraga se može vršiti po gradovima. Za više informacija pišite nam na e-mail oglasi@uriks.rs

office@viva.co.rs
Pravno lice
Naziv subjekta
Viva Accounting doo Beograd
Sedište subjekta
Beograd, Radivoja Koraća 6/35
PIB
111275720
Matični broj
21453722
Šifra delatnosti
6920
E-mail
ivana@viva.co.rs
Telefon
063329165