URIKS adresar računovođa i knjigovođa

Na ovoj strani je spisak članova Udruženja, pravnih lica i preduzetnika sa šifrom delatnosti 6920 (računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi, poresko savetovanje). Uz svakog subjekta se nalaze neophodne informacije na osnovu kojih se mogu kontaktirati. Pretraga se može vršiti po gradovima. Za više informacija pišite nam na e-mail oglasi@uriks.rs

zmajcems@gmail.com
Pravno lice
Naziv subjekta
Ms&Sm doo
Sedište subjekta
Mozerova 21, Zemun
PIB
110799278
Matični broj
21388092
E-mail
zmajcems@gmail.com
Telefon
0618112809