URIKS adresar računovođa i knjigovođa

Na ovoj strani je spisak članova Udruženja, pravnih lica i preduzetnika sa šifrom delatnosti 6920 (računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi, poresko savetovanje). Uz svakog subjekta se nalaze neophodne informacije na osnovu kojih se mogu kontaktirati. Pretraga se može vršiti po gradovima. Za više informacija pišite nam na e-mail oglasi@uriks.rs

zorans@erpbook.rs
Pravno lice
Fizičko lice
Naziv subjekta
Erp Book doo
Sedište subjekta
Prve pruge 35
PIB
105111160
Matični broj
20317248
Šifra delatnosti
7022
E-mail
zorans@erpbook.rs
Telefon
38163324176