URIKS adresar računovođa i knjigovođa

Na ovoj strani je spisak članova Udruženja, pravnih lica i preduzetnika sa šifrom delatnosti 6920 (računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi, poresko savetovanje). Uz svakog subjekta se nalaze neophodne informacije na osnovu kojih se mogu kontaktirati. Pretraga se može vršiti po gradovima. Za više informacija pišite nam na e-mail oglasi@uriks.rs

zzbeska@yahoo.com
Pravno lice
Fizičko lice
Naziv subjekta
ZZ "Beška"
Sedište subjekta
Beška
PIB
100526804
Matični broj
08003696
Šifra delatnosti
0111
E-mail
zzbeska@yahoo.com
Telefon
022570026