Vlada je usvojila Predlog zakona o elektronskom fakturisanjuPosted by on


image_pdfimage_print

Izvor: PK Tatić

Na sednici Vlade održanoj 25. marta 2021. godine usvojen je Predlog zakona o elektronskom fakturisanju i upućen Narodnoj skupštini na usvajanje.

Zakonom o elektronskom fakturisanju biće uređeno izdavanje, slanje, prijem, obrada, čuvanje, sadržina i elementi elektronskih faktura i druga pitanja koja su od značaja za elektronsko fakturisanje, u transakcijama:

  • između subjekata javnog sektora,
  • između subjekata privatnog sektora,
  • između subjekta javnog i subjekta privatnog sektora.

Osim elektronskog fakturisanja, biće propisana i posebna obaveza elektronskog evidentiranja obračuna poreza na dodatu vrednost. Ovu obavezu imaće poreski dužnik u skladu sa Zakonom o PDV-u, koji je obveznik PDV-a, kao i subjekt javnog sektora, pravno lice, odnosno preduzetnik koji nije obveznik poreza na dodatu vrednost, osim u određenim slučajevima.

Subjekt javnog sektora označava opšti nivo države u smislu zakona koji uređuje budžetski sistem, odnosno javno preduzeće u smislu zakona koji uređuje javna preduzeća, koje nije obuhvaćeno opštim nivoom države.

Subjekt privatnog sektora je obveznik poreza na dodatu vrednost, osim subjekta javnog sektora.

Obavezu izdavanja elektronske fakture imaće:

  • subjekti privatnog sektora po osnovu međusobnih transakcija;
  • subjekt privatnog sektora po osnovu transakcije sa subjektom javnog sektora;
  • subjekt javnog sektora po osnovu transakcije sa subjektom privatnog sektora;
  • subjekti javnog sektora po osnovu međusobnih transakcija;
  • poreski punomoćnik stranog lica u Republici Srbiji, u smislu propisa kojima se uređuje porez na dodatu vrednost, po osnovu transakcija sa subjektima privatnog i javnog sektora.

U ovom momentu najvažnije su odredbe o početku primene obaveze izdavanja elektronskih faktura koje navodimo u nastavku. Predviđeno je da sistem elektronskih faktura može da koristi subjekt javnog sektora i subjekt privatnog sektora po uspostavljanju tehničko-tehnoloških uslova. Ovo je mogućnost da se sistem elektronskih faktura koristi i pre nego što to postane obavezno, ali je istovremeno propisano od kada je takav sistem fakturisanja obavezan.

Obaveza subjekta javnog sektora da primi i čuva elektronsku fakturu izdatu u skladu sa ovim zakonom, kao i obaveza izdavanja elektronske fakture drugom subjektu javnog sektora, primenjuju se od 1. januara 2022. godine.

Obaveza subjekta javnog sektora da elektronski evidentira obračun PDV-a, primenjuje se od 1. januara 2022. godine.

Obaveza subjekta privatnog sektora da izda elektronsku fakturu subjektu javnog sektora, u skladu sa ovim zakonom, primenjuje se od 1. januara 2022. godine.

Obaveza subjekta privatnog sektora da primi i čuva elektronsku fakturu izdatu od strane subjekta javnog sektora, kao i elektronske fakture izdate od strane subjekta privatnog sektora primenjuje se od 1. jula 2022. godine.

Odredbe ovog zakona koje se odnose na obavezu izdavanja i čuvanja elektronske fakture u transakcijama između subjekata privatnog sektora primenjuju se od 1. januara 2023. godine.

Obaveza elektronskog evidentiranja u vezi sa transakcijama iz člana 4. ovog zakona, osim transakcija u kojima je jedna od strana subjekt javnog sektora, primenjuje se od 1. januara 2023. godine.

Dakle, uslediće usvajanje zakona u Narodnoj skupštini (najverovatnije tokom aprila), donošenje podzakonskih akata i uspostavljanje tehničko-tehnoloških uslova za sistem elektronskog fakturisanja.

Početna istaknutoVesti iz poslovanja

Ostavite odgovor