Izveštaj sa javne rasprave oko Nacrta zakona o računovodstvu i zakona o revizijiPosted by on


image_pdfimage_print

Ministarstvo finansija i Privredna komora Srbije su u četvrtak, 29.08.2019.godine, organizovali okrugli sto na kome su u okviru javne rasprave bili prezentovani Nacrt zakona o računovodstvu i Nacrt zakona o reviziji, nakon čega su prisutni postavljali pitanja i stavljali primedbe na nacrte oba zakona.

Na okruglom stolu su na poziv Privredne komore ispred Udruženja računovođa i knjigovođa Srbije-URIKS učestvovale i Milena Rančić, sekretar Udruženja i Dijana Mutuc, zamenik Predsednika Udruženja.

Nakon uvodne reči koju održali dr Maja Stošković, sekretar Udruženja za stručne naučne i tehničke delatnosti PKS i Filip Šanović, v.d.pomoćnika ministra, Ministarstvo finansija RS, Nacrt zakona je predstavio dr Zoran Petrović, rukovodilac projektnog tima. Nacrt Zakona o reviziji prestavio je dr Miroslav Perić.

Nakon izlaganja otvorena je diskusija gde su prisutni predstavnici knjigovođa i udruženja knjigovođa izneli svoja pitanja i primedbe na nacte zakona. Na postavljena pitanja i primedbe odgovarali su predstavnici projektnih timova dr Zoran Petrović i dr Miroslav Perić, a ispred Ministarstva finansija Aleksandar Janjušević, šef Odseka za računovodstvo i reviziju MFRS

Mogli bismo nadugačko i naširoko da prenosimo šta su sve kolege rekle i šta su im predstavnici projektnog tima i Ministarstva finasija odgovorili. Umesto toga, nekoliko opštih utisaka i pitanja koja su se čula vezano za sertifikate i napomene, koje su uz elekronske fakture i datum predaje, imale ubedljivo najveći broj primedbi:

1. Iako je potreba izmene zakona obrazložena potrebom usaglašavanja sa Direktivom EU/34/EU, ostalo je nejasno da li su neke od najbitnijih predloga (sertifikacija i napomene za mikro preduzeća) u saglasnosti sa ovom direktivom? Nismo dobili jasan odgovor na to pitanje.

2. Projektni tim ne stoji iza ovog nacrta zakona-dr Zoran Petrović je naglasio da ima više izmena koje uvrštene na izričit zahtev Ministarstva finasija. Zašto je onda uopšte postojao projektni tim?

3. Kolege koje su u toku godine radile svoj predlog izmene zakona i predale ga i to ispred PKS-e, jasno su rekli da ni jedan od njihovih predloga nije u ovom nacrtu. Zašto?

4. Čemu registar pružalaca računovodstvenih usluga, ako već u Apr-u listingom šifre 6920 imamo taj podatak?

5. Ako se već osniva registar, zašto je sertifikat jedini pokazatelj stručnosti? Šta je sa školskom spremom i godinama iskustva? Da li bismo mi onda trebali tražiti sertifikaciju inspektora koji nam dolaze u kontrolu, jer sumnjamo u njihovu stručnost?

6. Čemu sertifikacija, kad smo već u prošlosti imali sertifikacije koje nisu dale rezultat u osnovnom zadatku koji predstavnici Ministarstva pominju: poboljšanju korporativnog izveštavanja?

7. Ako se već radi sertifikacija, zašto se ne odnosi na sve računovođe, a ne samo na zaposlene u agencijama?

8. Ako se već radi sertifikacija, zašto nije predviđena na fakultetima, ili u okviru Ministarstva finansija, nego se opet daje monopol?

9. Ako se već radi sertifikacija, zašto nije predviđena kontinuirana edukacija nakon nje i to kod svih stručnih konsultata kojih u ovoj zemlji ima priličan broj? Šta uopšte znači jednom stečen serifikat kada se zakoni menjaju brzinom svetlosti?

10. Da li je iko razmotrio finansijske efekte ovakvih izmena na privredu i na računodstvenu i knjigovodstvenu struku?

Mnogo je pitanja, možda najvaznije je zašto je rok za javnu raspravu ovako kratak kad se radi o tako značajnim temama?

Radna grupa URIKS-a će u ponedeljak, 02.09.2019. predati naše primdbe, jasno formulisane.

Nadamo se da će Ministrastvo finansija pažljivo razmotriti sve primedbe, u interesu privrede i knjigovodstve struke.

autor teksta: Dijana Mutuc

AktivnostiAktuelnostiPočetna istaknutoZakonske izmene

Ostavite odgovor