Nabavka zaštitnih maski, rukavica i dezinfekcionih sredstava: poreski tretman i način knjiženjaPosted by on


image_pdfimage_print

Izvor: Poreska kancelarija Tatić

U uslovima vanrednog stanja i važenja Uredbe o organizovanju rada poslodavaca za vreme vanrednog stanja (u nastavku: Uredba), kojom je – pored ostalog – propisana obaveza poslodavaca da za zaposlene i radno angažovane, koji su u neposrednom kontaktu sa strankama ili dele radni prostor sa više lica, obezbede dovoljne količine zaštitne opreme u skladu sa posebnim propisima (maske, rukavice, dezinfekciona sredstva), ukazujemo na poreski i računovodstveni tretman takve opreme, kao i da li se nabavka maski i rukavica smatra pružanjem pogodnosti zaposlenom.

Imajući u vidu da su u primeni Odluka o proglašenju vanrednog stanja i Uredbanabavka zaštitnih maski i dezinfekcionih sredstava za zaposlene nema karakter ličnog primanja zaposlenog već poslovnog izdatka za poslodavca. Drugim rečima, po ovom osnovu poslodavac nema obavezu da obračuna porez na zarade i doprinose za obavezno socijalno osiguranje.

U slučaju kada obveznik PDV-a nabavlja zaštitne maske za lice, zaštitne rukavice, alkohol i druga dezinfekciona sredstva od drugog obveznika PDV-a, po tom osnovu može da ostvari pravo na odbitak prethodnog poreza, u skladu sa opštim uslovima.

Na primer, trgovac ili proizvođač koji ova dobra nabavlja za potrebe radnika ima pravo na odbitak prethodnog poreza. S druge strane, npr. banka ili osiguravajuće društvo nemaju pravo na odbitak prethodnog poreza.

Posmatrano s računovodstvenog aspekta, zaštitne maske i rukavice su praktično HTZ oprema koja se uobičajeno evidentira na računu 103 – Alat i inventar, odnosno po stavljanju u upotrebu ceo iznos se evidentira stavom za knjiženje: 515/109.

Nabavka alkohola i drugih dezinfekcionih sredstava evidentira se na računu 512 – Troškovi ostalog materijala (režijskog).

Rashodi po osnovu navedenih dobara priznaju se u poreskom bilansu u skladu sa opštim pravilima.

 

AktuelnostiPočetna istaknutoVesti iz poslovanja

Ostavite odgovor