Nove i izmenjene šifre prihodaPosted by on


image_pdfimage_print

1) nove šifre 113 23 0, 114 23 0 i 115 23 0 – za zaradu, odnosno ličnu zaradu, sa novim olakšicama po članu 21đ Zakona i članu 45g Zakona o doprinosima (olakšice se primenjuju od 1. januara 2019. godine);

2) nove šifre 212 23 0, 213 23 0 i 214 23 0 – za naknadu zarade, sa novim olakšicama po članu 21đ Zakona i članu 45g Zakona o doprinosima (olakšice se primenjuju od 1. januara 2019. godine);

3) izmenjene šifre 406 00 0 i 407 00 0 – precizirano je da se odnosi na prihode isplaćene do 30. juna 2019. godine (prihodi od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima, uz priznavanje normiranih troškova od 50%, odnosno stvarnih troškova). Ove izmene su izvršene zbog novog načina oporezivanja prihoda od usluga smeštaja u objektima domaće radinosti i seoskog turističkog domaćinstva do 30 dana, počev od 1. jula 2019. godine.

4) izmenjene šifre 608 00 0, 609 00 0 i 610 00 0 – ove šifre se počev od 16. decembra 2018. godine koriste za prodaju dobara ostvarenih obavljanjem privremenih ili povremenih poslova, ako nisu oporezovani po drugom osnovu (različite šifre u zavisnosti od toga da li je primalac prihoda osiguran po drugom osnovu, odnosno ako je priznato pravo na prestanak plaćanja doprinosa);

5) izmenjena šifra 620 00 0 – dodato da se koristi i za učenje kroz rad u sistemu dualnog obrazovanja („mali doprinosi“ PIO i zdravstvo);

6) izmenjene šifre 625 00 0, 626 00 0 i 628 00 0 – dodato da se koristi i za prihode po osnovu prikupljanja i prodaje šumskih plodova i lekovitog bilja(uz priznavanje normiranih troškova od 90%), počev od 16. decembra 2018. godine (različite šifre u zavisnosti od toga da li je primalac prihoda osiguran po drugom osnovu, odnosno ako je priznato pravo na prestanak plaćanja doprinosa).

Izmene i dopune Pravilnika su stupile na snagu 29.12.2018. godine.

Novi Katalog vrste prihoda u PDF formatu možete pronaći ovde : Katalog-vrste-prihoda

AktuelnostiPočetna istaknutoVesti iz poslovanjaZakonske izmene

Ostavite odgovor