Обавештење пореским обвезницима – ПОРЕСКА УПРАВАPosted by on


image_pdfimage_print

У току су активности на успостављању нове организационе структуре Пореске управе од 01.07.2019. године и у оквиру ових активности извршиће се низ организационих, техничких и осталих радњи у периоду до 01.07.2019. године.
Обавештавамо вас да у оквиру поступка прилагођавања ИКТ инфраструктуре Пореске управе новој организационој структури Пореске управе од 01.07.2019. године доћи ће до привремене промене режима за коришћење портала Пореске управе, и то првенствено у делу е-порези помоћу кога вршите подношење пореских пријава електронским путем, користите сервис за издавање електронских пореских уверења и слично.
Промена режима коришћења значи да ће вам одређене електронске услуге бити недоступне у следећим временским интервалима и то:
Информациони систем који користе порески обвезници (Е-портал) биће недоступан у периоду од 29.06.2019. годину од 16:00 часова до 01.07.2019. године у 06:00 часова.
Информациони систем који користе порески обвезници – сервис Рефакција и ослобођање ПДВа биће недоступан у периоду од 27.06.2019. годину од 16:00 часова до 01.07.2019. године у 06:00 часова.
Информациони систем који користе други државни органи преко еЗуп портала биће недоступан у периоду од 27.06.2019. годину од 16:00 часова до 01.07.2019. године у 06:00 часова.
Oбавештавамо да порески обвезници неће трпети никаве правне последице због немогућности коришћења електронских сервиса Пореске управе у наведеном периоду.

AktuelnostiPočetna istaknutoVesti iz poslovanja

Ostavite odgovor