Očekuje se ukidanje obrazaca za obračun poreske amortizacije OA/I i OA/N, kao i propisivanje novih obrazaca PB-1 i PDPPosted by on


image_pdfimage_print

Prema našim saznanjima, u oblasti poreza na dobit pravnih lica očekuje se da ministar finansija donese sledeća podzakonska akta:

  1. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica;
  2. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica;
  3. Pravilnik o izmenama Pravilnika o načinu razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i načinu utvrđivanja amortizacije za poreske svrhe.

Izmene Pravilnika o poreskom bilansu biće izvršene prvenstveno sa ciljem propisivanja pozicija u poreskom bilansu u okviru kojih će se iskazivati prihodi i rashodi za čije (ne)priznavanje su propisana nova pravila. Pritom, izmene se vrše samo sa ciljem usklađivanja načina iskazivanja podataka u poreskom bilansu sa izmenama koje su u primeni počev od poreskog bilansa za 2018. godinu. Navedene izmene uslovile su potrebu za propisavanjem novog Obrasca PB-1. Pritom, ukupan broj i redosled pozicija trebalo bi da ostane isti, ali biće promenjeni opisi kod pojedinih rednih brojeva. Takođe, očekuje se propisivanje novog obrasca poreske prijave – PDP.

Ono što je možda važnije, to je ukidanje (neupotrebljivih) obrazaca za obračun poreske amortizacije nepokretnosti (OA/I) i nematerijalnih sredstava (OA/N), o kojima smo kritički osvrt dali u prethodnom broju časopisa (Porezi i računovodstvo broj 01/19) Naime, novom izmenom Pravilnika o poreskoj amortizaciji navedeni obrasci će biti brisani. Epilog je da će se obračun poreske amortizacije nepokretnosti i nematerijalnih sredstava (koja su postala raspoloživa za korišćenje od 1. januara 2018. godine i na koja se primenjuje proporcionalni metod) vršiti u slobodnoj formi.

AktuelnostiPočetna istaknutoVesti iz poslovanja

Ostavite odgovor