URIKS adresar računovođa i knjigovođa

Na ovoj strani je spisak članova Udruženja, pravnih lica i preduzetnika sa šifrom delatnosti 6920 (računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi, poresko savetovanje). Uz svakog subjekta se nalaze neophodne informacije na osnovu kojih se mogu kontaktirati. Pretraga se može vršiti po gradovima. Za više informacija pišite nam na e-mail oglasi@uriks.rs

agencija.di.ana@gmail.com
Pravno lice
Fizičko lice
Naziv subjekta
Agencija Di-Ana M
Sedište subjekta
Nikole Kopernika 59/4 Niš
PIB
109568269
Matični broj
64271920
Šifra delatnosti
6920
E-mail
Agencija.di.ana@gmail.com
Telefon
0613300067