URIKS adresar računovođa i knjigovođa

Na ovoj strani je spisak članova Udruženja, pravnih lica i preduzetnika sa šifrom delatnosti 6920 (računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi, poresko savetovanje). Uz svakog subjekta se nalaze neophodne informacije na osnovu kojih se mogu kontaktirati. Pretraga se može vršiti po gradovima. Za više informacija pišite nam na e-mail oglasi@uriks.rs

vbojkovic@gmail.com
Pravno lice
Naziv subjekta
Knjigovodstvena agencija Vesna i Marija Vesna Bojković PR
Sedište subjekta
Beograd, rakovica, Mile Dimić 23
PIB
104349576
Matični broj
60121800
Šifra delatnosti
6920
E-mail
vbojkovic@gmail.com
Telefon
381642818052