URIKS adresar računovođa i knjigovođa

Na ovoj strani je spisak članova Udruženja, pravnih lica i preduzetnika sa šifrom delatnosti 6920 (računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi, poresko savetovanje). Uz svakog subjekta se nalaze neophodne informacije na osnovu kojih se mogu kontaktirati. Pretraga se može vršiti po gradovima. Za više informacija pišite nam na e-mail oglasi@uriks.rs

agencijarujevic@gmail.com
Pravno lice
Naziv subjekta
Agencija za knjigovodstvo Rujević
Sedište subjekta
Bački Jarak, Petra Kočića 5
PIB
107507679
Matični broj
62789336
Šifra delatnosti
6920
E-mail
agencijarujevic@gmail.com
Telefon
0213847522