URIKS adresar računovođa i knjigovođa

Na ovoj strani je spisak članova Udruženja, pravnih lica i preduzetnika sa šifrom delatnosti 6920 (računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi, poresko savetovanje). Uz svakog subjekta se nalaze neophodne informacije na osnovu kojih se mogu kontaktirati. Pretraga se može vršiti po gradovima. Za više informacija pišite nam na e-mail oglasi@uriks.rs

wnhebek@gmail.com
Pravno lice
Fizičko lice
Naziv subjekta
AGENCIJA BMB EXPERT
Sedište subjekta
Kralja Vladislava 56,Zemun
PIB
107786769
Matični broj
62989947
Šifra delatnosti
6920
E-mail
wnhebek@gmail.com
Telefon
0118484743