URIKS adresar računovođa i knjigovođa

Na ovoj strani je spisak članova Udruženja, pravnih lica i preduzetnika sa šifrom delatnosti 6920 (računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi, poresko savetovanje). Uz svakog subjekta se nalaze neophodne informacije na osnovu kojih se mogu kontaktirati. Pretraga se može vršiti po gradovima. Za više informacija pišite nam na e-mail oglasi@uriks.rs

agencijadariosnl@gmail.com
Pravno lice
Fizičko lice
Naziv subjekta
AGENCIJA DARIOS NL DOO
Sedište subjekta
BEOGRAD, BALKANSKA 18
PIB
109591814
E-mail
agencijadariosnl@gmail.com
Telefon
0638713373