URIKS adresar računovođa i knjigovođa

Na ovoj strani je spisak članova Udruženja, pravnih lica i preduzetnika sa šifrom delatnosti 6920 (računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi, poresko savetovanje). Uz svakog subjekta se nalaze neophodne informacije na osnovu kojih se mogu kontaktirati. Pretraga se može vršiti po gradovima. Za više informacija pišite nam na e-mail oglasi@uriks.rs

katarina.geci@hotmail.com
Pravno lice
Fizičko lice
Naziv subjekta
Preduzeće za knjigovodstvene usluge "GECI" OD
Sedište subjekta
Sremska Mitrovica, Svetog Dimitrija 19b
PIB
103394734
Matični broj
08814406
Šifra delatnosti
6920
E-mail
katarina.geci@hotmail.com
Telefon
022613196