URIKS adresar računovođa i knjigovođa

Na ovoj strani je spisak članova Udruženja, pravnih lica i preduzetnika sa šifrom delatnosti 6920 (računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi, poresko savetovanje). Uz svakog subjekta se nalaze neophodne informacije na osnovu kojih se mogu kontaktirati. Pretraga se može vršiti po gradovima. Za više informacija pišite nam na e-mail oglasi@uriks.rs

pelboxdoo@yahoo.com
Pravno lice
Naziv subjekta
Pelbox doo
Sedište subjekta
Ljubise Miodragovica 7h
PIB
110803200
Matični broj
21388556
Šifra delatnosti
6920
E-mail
ivanagru@gmail.com
Telefon
0113429960