URIKS adresar računovođa i knjigovođa

Na ovoj strani je spisak članova Udruženja, pravnih lica i preduzetnika sa šifrom delatnosti 6920 (računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi, poresko savetovanje). Uz svakog subjekta se nalaze neophodne informacije na osnovu kojih se mogu kontaktirati. Pretraga se može vršiti po gradovima. Za više informacija pišite nam na e-mail oglasi@uriks.rs

kontopopov@gmail.com
Pravno lice
Fizičko lice
Naziv subjekta
Živanka Popov PR Agencija za knjigovodstvo KONTO Senta
Sedište subjekta
24400 Senta, Glavni trg 6
PIB
101103472
Matični broj
61820744
Šifra delatnosti
6920
E-mail
kontopopov@gmail.com
Telefon
024817244