URIKS adresar računovođa i knjigovođa

Na ovoj strani je spisak članova Udruženja, pravnih lica i preduzetnika sa šifrom delatnosti 6920 (računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi, poresko savetovanje). Uz svakog subjekta se nalaze neophodne informacije na osnovu kojih se mogu kontaktirati. Pretraga se može vršiti po gradovima. Za više informacija pišite nam na e-mail oglasi@uriks.rs

office@tyb-cons.com
Pravno lice
Fizičko lice
Naziv subjekta
TYB Consulting
Sedište subjekta
Branka Pešića 20, Zemun
PIB
111978598
Matični broj
65782626
Šifra delatnosti
7022
E-mail
office@tyb-cons.com
Telefon
+38163425583