URIKS adresar računovođa i knjigovođa

Na ovoj strani je spisak članova Udruženja, pravnih lica i preduzetnika sa šifrom delatnosti 6920 (računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi, poresko savetovanje). Uz svakog subjekta se nalaze neophodne informacije na osnovu kojih se mogu kontaktirati. Pretraga se može vršiti po gradovima. Za više informacija pišite nam na e-mail oglasi@uriks.rs

unaccounting@sezampro.rs
Pravno lice
Naziv subjekta
Unastil doo Beograd-Zemun
Sedište subjekta
Dobrovoljnih vatrogasaca br.9, 11080 Zemun
PIB
105659812
Matični broj
20434198
Šifra delatnosti
6920
E-mail
unaccounting@sezampro.rs
Telefon
0112120945