Utvrđeni su usklađeni neoporezivi iznosi poreza na dohodak građana (u primeni od 1. februara 2019)Posted by on


image_pdfimage_print

Izvor: Poreska kancelarija Tatić

Na osnovu člana 12a stav 2. Zakona o porezu na dohodak građana (u nastavku: ZPDG), Vlada Republike Srbije objavljuje Usklađene dinarske neoporezive iznose poreza na dohodak građana iz člana 9. stav 1. tač. 9), 12), 13), 29) i 30), člana 15a st. 2, 4. i 5, člana 18. stav 1. tač. 1), 2), 5), 7), 8) i 9), člana 21a stav 2. i člana 85. stav 1. tačka 11) ZPDG godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2018. godini (Sl. glasnik RS, broj 4/19). Navedeni iznosi primenjuju se na sve isplate koje se vrše od 1. februara 2019. godine – nezavisno od toga za koji mesec se vrši isplata.

PREGLED USKLAĐENIH NEOPOREZIVIH IZNOSA

R.br.

O P I S

Neoporezivi iznosi u dinarima

Iznosi u primeni od

1. 2. 2019.

Iznosi u primeni do

31. 1. 2019.

I

Neoporezivi iznos zarade iz člana 15a st. 2, 4. i 5. ZPDG    

1.

Neoporezivi iznos zarade

15.300

15.000

II

Neoporezivi iznosi iz člana 9. stav 1. ZPDG

1.

Pomoć u slučaju smrti zaposlenog, penzionisanog bivšeg zaposlenog ili člana porodice zaposlenog – tačka 9)

68.488

67.145

2.

Stipendije i krediti učenika i studenata – tačka 12)

11.741

11.511

3.

Naknada za ishranu – hranarina koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sport – tačka 13)

9.784

9.592

4.

Naknada za rad članova izbornih komisija, biračkih i glasačkih odbora i za rad na popisu stanovništva – tačka 29)

5.253

5.150

5.

Novčane pomoći fizičkim licima koja nisu zaposlena kod davaoca – tačka 30)

13.001

12.746

III

Neoporezivi iznosi iz člana 18. stav 1. ZPDG  

1.

Naknada troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada – tačka 1)

3.914

3.837

2.

Dnevnica za službeno putovanje u zemlji – tačka 2)

2.349

2.303

3.

Naknada prevoza na službenom putovanju sopstvenim vozilom – tačka 5)

6.850

6.716

4.

Solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice – tačka 7)

39.137

38.370

5.

Poklon deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića – tačka 8)

9.784

9.592

6.

Jubilarna nagrada zaposlenima, u skladu sa zakonom koji uređuje rad – tačka 9)

19.567

19.183

IV

Neoporezivi iznos iz člana 21a stav 2. ZPDG i člana 13. stav 3. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje  

1.

Premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond

5.872

5.757

V

Neoporezivi iznos iz člana 83. stav 4. tačka 1) ZPDG  

1.

Pojedinačno ostvaren dobitak od igara na sreću

* 100.000

100.000

VI

Neoporezivi iznos iz člana 85. stav 1. tačka 11) ZPDG  

1.

Nagrade i druga slična davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca

13.001

12.746

 

* Propisani neoporezivi iznos od 100.000 dinara primenjuje se na sve dobitke koji su ostvareni (isplaćeni ili uručeni dobitniku) od 16. decembra 2018. godine, a prvo usklađivanje se vrši počev u 2020. godini.

AktuelnostiPočetna istaknutoVesti iz poslovanja

Ostavite odgovor