VISINA UČEŠĆA U FINANSIRANJU ZARADA OSOBA SA INVALIDITETOM – APRIL 2019.Posted by on


image_pdfimage_print

Poslodavac koji ne zaposli osobe sa invaliditetom u skladu sa članom 24. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Sl. glasnik RS“, br. 36/2009 i 32/2013) dužan je da uplati iznos od 50% prosečne zarade po zaposlenom u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike za svaku osobu sa invaliditetom koju nije zaposlio.

Podatak za april 2019. godine – 36.175,00

Službeni glasniik 30/2019

 

 

 

AktuelnostiPočetna istaknutoVesti iz poslovanja

Ostavite odgovor