Vlada je utvrdila nekoliko predloga zakona o izmenama i dopunama poreskih i drugih zakonaPosted by on


image_pdfimage_print

Izvor: Poreska kancelarija Tatić 

Na sednici održanoj 20. novembra 2018. godine, Vlada je utvrdila predloge zakona o izmenama i dopunama sledećih zakona:

 • Zakona o porezu na dobit pravnih lica;
 • Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji;
 • Zakona o republičkim administrativnim taksama;
 • Zakona o igrama na sreću.

Na narednoj sednici Vlade očekuje se utvrđivanje predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje. Takođe, očekuje se utvrđivanje Predloga zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara.

U oblasti poreza na dobit predviđene su značajne izmene, i to:

 • napuštanje degresivnog metoda obračuna poreske amortizacije (za nove nabavke, počev od 1. januara 2019. godine) i propisivanje proporcionalnog metoda, što će u većini slučajeva podrazumevati da se za poreske svrhe priznaje iznos računovodstvene amortizacije (naime, ukoliko je računovodstvena amortizacija utvrđena u iznosu nižem od onog koji bi bio utvrđen primenom propisanih stopa, kao rashod se priznaje računovodstvena amortizacija);
 • ukida se ograničenje u pogledu priznavanja rashoda reklame i propagande (rashodi će se priznavati u ukupnom iznosu u skladu sa opštim uslovima);
 • uvodi se podsticaj u vidu dvostrukog priznavanja troškova neposredno povezanih sa istraživanjem i razvojem koje obveznik obavlja u Republici;
 • uređuje se poreski tretman efekata promene računovodstvene politike koji nastaju kao posledica prve primene MRS, odnosno MSFI i MSFI za MSP, po osnovu kojih se vrši korekcija početnog stanja u Bilansu stanja;
 • uvode se podsticajne mere u oblasti prava intelektualne svojine;
 • uvodi se poreski kredit za obveznika koji izvrši ulaganje u kapital novoosnovanog privrednog društava koje obavlja inovacionu delatnost (poreski kredit u visini od 30% izvršenog ulaganja);
 • uvodi se poreski kredit u slučaju kada rezidentni obveznik u drugoj državi ostvari kapitalni dobitak na koji je plaćen porez u toj drugoj državi;
 • u okviru prenosa po osnovu kojih se utvrđuje kapitalni dobitak/gubitak, umesto prenosa prava industrijske svojine propisuje se obaveza utvrđivanja kapitalnog dobitka/gubitka po osnovu prenosa prava intelektualne svojine i dr.

Većina predviđenih izmena primenjivaće se počev od poreskog bilansa za 2019. godinu, a samo pojedine i na utvrđivanje poreza na dobit za 2018. godinu.

Izmene i dopune Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji vrše se prevashodno sa ciljem ukidanja ovlašćenja Poreske uprave u oblasti igara na sreću, jer je namera da se izmenama Zakona o igrama na sreću ponovo osnuje Uprava za igre na sreću, kao organ uprave u sastavu Ministarstva finansija.

Očekuje se da paket navedenih zakona bude razmatran na sednici Narodne skupštine tokom poslednje nedelje novembra, što bi trebalo da znači da se usvajanje može očekivati početkom decembra. 

 

 

AktuelnostiPočetna istaknutoVesti iz poslovanja

Komentari su isključeni.