Vlada je utvrdila predloge zakona o izmenama i dopunama zakona iz oblasti poreza na dohodak građana i doprinosaPosted by on


image_pdfimage_print

Izvor: Poreska kancelarija Tatić

Na sajtu Narodne skupštine Republike Srbije objavljeni su predlozi zakona o izmenama i dopunama:

 • Zakona o porezu na dohodak građana i
 • Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

U oblasti poreza na dohodak građana predložene su sledeće izmene i dopune:

 1. predloženo je da se poresko izuzimanje za isplatu pomoći za slučaj smrti odnosi na isplatu ove pomoći članu porodice za slučaj smrti zaposlenog ili penzionisanog zaposlenog (član 9);
 2. povećanje neoporezivog iznosa stipendija i kredita učenika i studenata do 30.000 dinara mesečno (član 9);
 3. novo poresko izuzimanje naknade troškova boravka fizičkih lica koja učestvuju u programima Evropske unije i drugih međunarodnih organizacija do 100.000 dinara mesečno;
 4. novo poresko izuzimanje dohotka nerezidenata koji borave na teritoriji Srbije ograničeno vreme kada je dohodak ostvaren od nerezidentnog nalogodavca (član 9b);
 5. povećanje neoporezivog iznosa zarade na 16.300 dinara mesečno (član 15a);
 6. smanjenje osnovice poreza na zarade za 70% za novonastanjenog obveznika (član 15v);
 7. precizirano je da se ne plaća porez na zarade na primanja zaposlenog od poslodavca po osnovu naknade dokumentovanih troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada (član 18);
 8. novo poresko oslobođenje po osnovu pomoći u slučaju smrti člana porodice zaposlenog koje se ostvaruje do neoporezivog iznosa (član 18);
 9. produženje važenja „starih“ olakšica do 31. 12. 2020. godine za novozaposlene iz člana 21v Zakona o porezu na dohodak građana (u nastavku: ZPDG);
 10. produženje važenja „starih“ olakšica do 31. 12. 2020. godine za novozaposlene iz člana 21d ZPDG;
 11. nova olakšica za novoosnovana privredna društva koja obavljaju inovacionu delatnost po osnovu zarade osnivača (član 21e);
 12. nova olakšica za poslodavce koji zasnuju radni odnos sa „kvalifikovanim novozaposlenim“ licem (član 21ž);
 13. precizirano je da se u oporezivi prihod od samostalne delatnosti ne uračunava prihod koji preduzetnik ostvari, a koji se oporezuje porezom na drugi prihod (član 37v);
 14. promena spiska delatnosti koje ne mogu da budu paušalno oporezovane (član 40);
 15. promena kriterijuma za razvrstavanje preduzetnika paušalaca u grupe (član 41);
 16. promena kriterijumi za određivanje polazne osnovice koja služi za utvrđivanje visine paušalnog prihoda preduzetnika (član 41);
 17. promena roka za podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje preduzetnika koji vode poslovne knjige – novi rok je 31. oktobar tekuće godine za narednu godinu (član 42);
 18. predloženo je da lice koje započinje obavljanje delatnosti i koje se registruje u APR-u zahtev za paušalno oporezivanje može isključivo da podnese u momentu registracije (član 42);
 19. prijava za registraciju u APR-u kojom se obveznik koji u toku godine započne obavljanje samostalne delatnosti opredeljuje za paušalno oporezivanje smatraće se podnetom poreskom prijavom za paušalno oporezivanje (član 94);
 20. predloženo je da se promena nominalne vrednosti prava, odnosno udela koje je obveznik pre prenosa imao u svom vlasništvu neprekidno najmanje deset godina ne smatra promenom procenta prava, odnosno učešća u kapitalu (član 72a);
 21. za svrhu određivanja kapitalnog dobitka drugačije se uređuje utvrđivanje nabavne cene hartija od vrednosti koje je obveznik stekao od poslodavca ili od s poslodavcem povezanog lica (član 74);
 22. predloženo je da se drugim prihodom smatra naknada koju preduzetnik ili preduzetnik paušalac ostvari po osnovu obavljanja aktivnosti uz naknadu za istog nalogodavca ili povezano lice s nalogodavcem, a koji dodatno ispunjava najmanje pet od devet kriterijuma (član 85).

U oblasti doprinosa za obavezno socijalno osiguranje predložene su sledeće izmene i dopune:

 1. osnovicu doprinosa po osnovu zarade novonastanjenog obveznika čini zarada umanjena za 70% (član 15a);
 2. izmenama koje se odnose na najnižu i najvišu mesečnu osnovicu doprinosa, vrši se izmena perioda u kome se kao polazna veličina uzima podatak o prosečnoj mesečnoj zaradi u Republici Srbiji isplaćenoj u periodu za prethodnih 12 meseci počev od meseca septembra, umesto meseca oktobra prema sadašnjem rešenju, u tekućoj godini odnosno godini koja prethodi godini za koju se utvrđuju i plaćaju doprinosi (čl. 37, 38. i 42);
 3. predloženo je smanjenje stope doprinosa za PIO na teret poslodavca, tako da stopa doprinosa za PIO koju poslodavac plaća na svoj teret (na zaradu) treba da bude 11,5% umesto 12% prema važećem rešenju. Zbirna stopa doprinosa  za PIO treba da bude 25,5% (14% + 11,5%);
 4. produženje važenja „starih“ olakšica do 31. 12. 2020. godine za novozaposlene iz člana 45Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (u nastavku: Zakon o doprinosima);
 5. produženje važenja „starih“ olakšica do 31. 12. 2020. godine za novozaposlene iz člana 45v Zakona o doprinosima;
 6. nova olakšica za novoosnovana privredna društva koja obavljaju inovacionu delatnost po osnovu zarade osnivača (član 45d);
 7. nova olakšica za poslodavce koji zasnuju radni odnos sa „kvalifikovanim novozaposlenim“ licem (član 45đ).

Navedene izmene i dopune ZPDG i Zakona o doprinosima, u najvećem delu će se primenjivati od 1. 1. 2020. godine.

 

AktuelnostiPočetna istaknutoVesti iz poslovanja

Ostavite odgovor