Aktuelni rokovi za jun 2019Posted by on


image_pdfimage_print

S obzirom da 15.06.2019. pada u subotu, neradni dan, rok za predaju PDV prijave za maj se pomera na prvi radni dan, odnosno na 17.06.2019. godine. Podsećamo kolege, pretežne izvoznike, da uz ovu PDV prijavu predaju i PID-PDV za one koji stiču status pretežnog izvoznika u 2019 godini, odnosno PID-PDV1 za one koji ovu prijavu predaju mesečno. Da bi obveznik PDV dobio status pretežnog izvoznika potrebno je da ispunjava jedan od dva navedena kriterijuma:

  • ukupna vrednost izvoza dobara u prethodnoj kalendarskoj (2018 godini) bila najmanje 10.000,00 EUR-a
  • vrednost izvezenih dobara u prethodnoj kalendarskoj (2018 godini) je veća od 70% u odnosu na ukupan promet

Prijava za status pretežnog izvoznika se dostavlja mesečno/ tromesečno u zavisnosti na koji period obveznik sastavlja poresku prijavu ili na godišnjem nivou. Ukoliko se prijava predaje na godišnjem nivou, to se čini uz PDV prijavu za mesec u kome je predat konačni finansijski izveštaj. Znači, ukoliko ste u maju predali finansijski izveštaj a ispunjavate jedan od gore pomenutih kriterijuma, potrebno je da do 17.06.2019 uz PDV prijavu predate i prilog PID-PDV posle čega sledi kancelarijska kontrola.

Krajnji rok za podnošenje konačnog finansijskog izveštaja APR-u za 2108 godinu je   30.06.2019. Ovaj rok se neće pomerati iako spada na neradni dan (nedelja).

Krajnji rok za podnošenje PDP prijave i poreskog bilansa za 2018 godinu je 29.06.2019. ali je to neradni dan pa se rok pomera na 01.07.2019. godine. 

 

 

AktuelnostiPočetna istaknutoVesti iz poslovanja

Ostavite odgovor