Doneta je Uredba o poreskim merama za vreme vanrednog stanjaPosted by on


image_pdfimage_print

Izvor: Poreska kancelarija Tatić

Na današnjoj sednici Vlade Republike Srbije usvojena je Uredba o poreskim merama za vreme vanrednog stanja radi ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

Uredba se u članu 2. odnosi na poreske obveznike koji imaju odobreno odlaganje plaćanja dugovanog poreza u smislu odredaba člana 73. do člana 74b Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

Prema informaciji objavljenoj na sajtu Ministarstva finansija, prema poreskim obveznicima koji već imaju potpisan sporazum o odlaganju poreskog duga sa Poreskom upravom, a na koje se odnosi član 2. Uredbe, neće se preduzimati mere propisane članom 74. st. 7. do 9. ZPPPA počev od rate koja je dospevala  u martu mesecu 2020. godine. To znači da  za vreme trajanja vanrednog stanja Poreska uprava neće po službenoj dužnosti poništiti sporazum, odnosno ukinuti rešenje o odlaganju plaćanja dugovanog poreza  i neće radi naplate sprovoditi postupak prinudne naplate, pri čemu se u navedenom periodu ne obračunava kamata  u smislu člana 75. i 76. ZPPPA.

Drugih poreskih mera za sada nema.

AktuelnostiPočetna istaknutoVesti iz poslovanja

Ostavite odgovor