Obustavljaju se postupci poreskih kontrola u neposrednom kontaktu u toku trajanja vanrednog stanjaPosted by on


image_pdfimage_print

Izvor: Poreska kancelarija Tatić

Kao što smo objavili u vesti od 18. marta, Vlada Republike Srbije donela je Zaključak koji je objavljen u Službenom glasniku RS, broj 35 od 18. marta 2020. godine, u kojem se u tački 1. navodi sledeće:

U svim organima državne uprave, Autonomne pokrajine Vojvodine i jedinica lokalne samouprave, posebnim organizacijama, ustanovama, javnim preduzećima i drugim organizacijama kojima je osnivač ili većinski vlasnik Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave, obustavlja se rad sa strankama putem neposrednog kontakta (šalter i sl.)“.

Imajući u vidu činjenicu da je Poreska uprava organ državne uprave (u sastavu Ministarstva finansija), prema našem mišljenju Poreska uprava je dužna da počev od 18. marta 2020. godine:

– prekine započete postupke poreske kontrole koji se sprovode u neposrednom kontaktu sa poreskim obveznicima;

– ne započinje nove postupke kontrole koji se sprovode u neposrednom kontaktu sa poreskim obveznicima;

– prekine započete postupke prinudne naplate koji se sprovode u neposrednom kontaktu sa poreskim obveznicima;

– ne započinje nove postupke prinudne naplate koji se sprovode u neposrednom kontaktu sa poreskim obveznicima.

Međutim, smatramo da poreski inspektori mogu da okončaju započete postupke poreske kontrole, pod uslovom da ne odlaze kod obveznika i da nemaju neposredne kontakte sa njima. Postupak može da se okonča komunikacijom putem telefona, odnosno elektronskim putem ili putem pošte. 

U prilog prethodno navedenom je i Uredba o organizovanju rada poslodavaca za vreme vanrednog stanja, kojom se preporučuje rad od kuće, pa je realna pretpostavka da u slučaju mnogih poreskih obveznika neposredna kontrola ne bi ni bila moguća.

Pored navedenog, naše je mišljenje da Poreska uprava može da nastavi i da započne nove postupke prinudne naplate u kojima nema neposrednog kontakta sa poreskim obveznikom.

Očekujemo da će se i Poreska uprava oglasiti povodom Zaključka.

 

AktuelnostiPočetna istaknutoVesti iz poslovanja

Ostavite odgovor