EDIT: (Mišljenje Ministarstva zdravlja br. 011-00-95/2019-05 od 14.5.2019. god.) Obaveza obračuna doprinosa za zdravstveno osiguranje za sve zaposlene penzionerePosted by on


image_pdfimage_print

Izvršena je izmena i promena stava za obrčun zdravstvenog osiguranja.

Dalji tekst stavljamo van opsega vidljivost da ne dolazi do zabune više različitih objava na sajtu.

Izvor: Poreska kancelarija Tatić

Prema novim odredama člana 15. Zakona o zdravstvenom osiguranju (u nastavku: Zakon), koje se primenjuju od 11. 4. 2019. godine, ako osiguranik iz člana 11. ovog zakona ispunjava uslove za sticanje svojstva osiguranika po više osnova osiguranja, prioritetni osnov osiguranja, koji isključuje druge osnove osiguranja, utvrđuje se po sledećim prioritetima:

1) osiguranje iz člana 11. stav 1. tač. 1)–12) ovog zakona u koje spadaju lica u radnom odnosu;

2) osiguranje iz člana 11. stav 1. tač. 24)–26) ovog zakona u koje spadaju korisnici penzije;

3) osiguranje iz člana 11. stav 1. tač. 17)–20) i tačka 23) ovog zakona u koje spadaju lica koja su osnivači, preduzetnici, sportisti, sveštenici i verski službenici, javni beležnici i izvršitelji;

4) osiguranje iz člana 11. stav 1. tač. 21) i 22) ovog zakona u koje spadaju poljoprivrednici;

5) osiguranje iz člana 11. stav 1. tač. 13)–16), 27) i 28) ovog zakona u koje spadaju lica koja obavljaju privremene i povremene poslove, lica koja obavljaju poslove po osnovu ugovora o delu, autorskog ugovora kao i po osnovu drugih ugovora kod kojih se za izvršen posao ostvaruje naknada, odnosno nagrada (u daljem tekstu: ugovorena naknada).

Lice koje ispunjava uslov za sticanje svojstva osiguranika prvog prioriteta…

AktuelnostiPočetna istaknutoVesti iz poslovanja