PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA ZAŠTITU UGOSTITELJSKIH OBJEKATA OD POŽARAPosted by on


image_pdfimage_print

Izvor: Sajt Novosti

Zaposleni, kako definiše pravilnik, moraju znati da sprovedu postupak evakuacije gostiju na bezbedno, da koriste protivpožarne aparate, kao i da aktiviraju sistem za dojavu požara i da isključe glavni izvor struje ili gasa.

Svi ugostiteljski objekti u Srbiji, kafići, restorani, klubovi, imaju vremena do ponedeljka da se prilagode novom pravilniku o zaštiti ugostiteljskih objekata od požara.

Zaposleni, kako definiše pravilnik, moraju znati da sprovedu postupak evakuacije gostiju na bezbedno, da koriste protivpožarne aparate, kao i da aktiviraju sistem za dojavu požara i da isključe glavni izvor struje ili gasa.

Tako će svi zaposleni u kafićima, restoranima ili klubovima koji mogu da prime više od 100 ljudi, morati najmanje jednom godišnje da učestvuju u vežbi evakuacije i upotrebe sredstava za gašenje požara u objektu u kojem su zaposleni, o čemu će morati da se vodi evidencija.

Novi pravilnik propisuje da u objektu u kojem se pored usluga ishrane i pića pružaju i usluge zabave (disko bar, dansing bar, disko klub, kabare bar…), u kojem istovremeno boravi više od 150 ljudi, za vreme trajanja zabave mora da se angažuje požarni spasilac, a na svakih sledećih 300, po još jedan spasilac.

U svakom ugostiteljskom objektu na ulazu moraju biti vidno istaknuti podaci o dozvolama, propisima kojima se ureduje zaštita od požara, ali i podaci o maksimalno dozvoljenom broju ljudi koji mogu bezbedno boraviti, na primer, u noćnom klubu.

Inače, i ranijim pravilnikom je bilo propisano da se do svakog restorana, kafića ili kluba mora obezbediti put kojim može da prođe vatrogasno vozilo, koji ne sme biti blokiran postavljanjem objekata ili parkiranjem drugih vozila.

AktuelnostiPočetna istaknutoVesti iz poslovanja

Ostavite odgovor