ALERE d.o.o.


Popust za članove URIKSA uz potvrdu o članstvu 20%

Osnovna delatnost privrednog društva jesu ekonomsko – finansijska veštačenja. Pored toga, društvo se bavi i izradom izveštaja i studija o transfernim cenama i drugim konsultantskim uslugama u vezi sa poslovanjem.

Osmana Đikića 1, Novi Pazar

069 8853289
063 612650