E-računi CS d.o.o.


Za članove udruženja odobravamo posebne popuste, počevši od 10%

*popust se može sabirati sa već definisanim popustima iz paketa pogodnosti 

 

E-računi.rs su savremeno internet rešenje za uspešno vođenje poslovanja. Omogućava vođenje poslovnih knjiga, od izvornog dokumenta, do knjiženja, PDV obračuna i bilansa. Može se koristiti kao puna zamena za klasične računovodstvene programe.

Program je jednostavan za upotrebu, a istovremeno cenovno pristupačan. Njegovom upotrebom uštedećete vreme i novac i posvetiti se aktivnostima koja preduzeću donose dobit!

Agencijama nudimo provizije za sva preduzeća koja se pod njima vode, a postanu naši direktni pretplatnici.

www.e-racuni.rs

podrska@e-racuni.com

011/414-33-28

Ostavite odgovor