Zebracon d.o.o.


1. Članovima udruženja je popust za iste od 20% na standardni cenovnik za kancelarijski materijal uz potvrdu o člnstvu. 

2. U slučaju kompatibilnog potrošnog materijala za laserske i termo štampače,  članovima udruženja popust od 25% na standardni cenovnik uz potvrdu o članstvu.

3. Takodje, za članove udruženja, isporuka bi bila besplatna na teritoriji Beograda, a uz kupljeni potrošni materijal za printere, jedan servis godišnje za štampače -besplatan.

 

Zebracon doo je osnovan 2011. godine, sa sedištem u Beogradu.

Jedan deo naše organizacije se bavi razvojem i implementacijom rešenja za informatizaciju proizvodnih i skladišnih procesa, kao i prodajom, održavanjem i servisiranjem linijsko-matričnih i bar-kod štampača. Drugi deo kompanije se bavi prodajom kancelarijskog materijala i kompatibilnih uvoznih tonera i ribbona za laserske i matrične štampače. Takođe, za naše korisnike pružamo uslugu tehničke podrške i servisa svih termo i laserskih printera.

Profesionalnim pristupom i potpunom posvećenošću, uspešno realizujemo specifične zahteve naših Klijenata u domenu razvoja rešenja za upravljanje i praćenje proizvodnim i magacinskim procesima, kao i print managementa.

Nastojimo da Klijentima obezbedimo adekvatna poslovna rešenja koja će im omogućiti efikasniji rad i time pozitivno utičemo na njihov dalji razvoj. Uz spremnost da odgovorimo na zahteve u svim kritičnim procesima, planiranje, analizu, savetovanje i tehničku podršku, u mogućnosti smo da Vaš sistem održavamo i brinemo onako kako model profesionalnog pristupa i uspešnog poslovanja nalaže.

Partneri smo sa vodećm svetskim kompanijama, čiji proizvodi i usluge imaju dugu tradiciju u primeni u svetu: Printronix, NiceLabel, Zebra Technologies, HP, Canon, Lexmark i ostalim svetski priznatim distributerima.

Dobra poslovna praksa u oblasti upravljanja kvalitetom, bezbednosti i zdravlja na radu i zaštitom životne sredine je vitalna za uspešno poslovanje, te smo uspostavili Politiku Integrisanog menadžment sistema koja čini sastavni deo naše poslovne politike, sa ciljem poboljšanja celokupnog poslovanja organizacije, u skladu sa zahtevima standarda:

  • ISO 9001:2015 sistem menadžmenta kvalitetom,
  • ISO 14001:2015 sistem menadžmenta zaštitom životne sredine,
  • ISO 18001:2007 sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu.

Naša Misija

Naša misija se ogleda u razvoju kvalitetnih rešenja i usluga prilagođenih potrebama Klijenta, koja omogućuju praćenje proizvodnih i poslovnih procesa, i time pozitivno utiču na njihov dalji rad i razvoj. Takođe, razvili smo sistem print menagementa, gde kontinuirano dajemo ideje za smanjenje troškove poslovanja našim Klijentima.

Naša Vizija

Naša vizija  je da budemo sinonim za kompaniju koja postavlja visoke standarde i kontinuirano radi na unapređivanju svog poslovanja u svim segmentima, uz stvaranje stabilnih i jakih odnosa sa svojim Partnerima i Klijentima.

Naši Ciljevi
Realizacija novih projekata u oblastima informatizacije proizvodnih i logističkih procesa,

Sinonim za postprodajnu brigu o Klijentu i tehničku podršku,

Primena novih tehnologija u našoj oblasti poslovanja.

Razvoj dobrih partnerskih odnosa.

Web adresa: www.zebracon.rs