Prva Revizija d.o.o.


Popust za članove udruženja uz potvrdu o članstvu 10% na usluge.

Prva revizija d.o.o. Beograd je društvo registrovano za obavljanje poslova revizije, pružanje računovodstvenih, konsultantskih usluga i poresko savetovanje. Društvo registrovanu delatnost obavlja u skladu sa Rešenjem Ministarstva finansija broj 023-02-181/2011-16 od 11.05.2011. godine kojim je Društvu izdata dozvola za obavljanje poslova revizije, Odlukom Komore ovlašćenih revizora broj 707/11 od 30.06.2011. godine o upisu u Registar preduzeća za reviziju koji vodi Komora ovlašćenih revizora i Rešenjem Ministarstva finansija broj 023-02-287/2011-16 od 27.07.2011. godine o upisu u Registar preduzeća za reviziju koji vodi Ministarstvo finansija.

Naši revizori sticali su iskustvo u reviziji od 2004. godine, kada su u Srbiji tadašnjim Zakonom o računovodstvu i reviziji uvedeni Međunarodni računovodstveni standardi i kada je prvi put uvedena obaveza revizije i za srednja preduzeća, što se smatra i početkom ozbiljne revizorske prakse u našoj zemlji.

Adresa: Save Maškovića br 3/10
Telefon: 011 24 67 334 ; 011 41 40 418
Telefaks: 011 24 67 334

E-pošta: office@prvarevizija.rs

www.prvarevizija.rs