URIKS adresar računovođa i knjigovođa

Na ovoj strani je spisak članova Udruženja, pravnih lica i preduzetnika sa šifrom delatnosti 6920 (računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi, poresko savetovanje). Uz svakog subjekta se nalaze neophodne informacije na osnovu kojih se mogu kontaktirati. Pretraga se može vršiti po gradovima. Za više informacija pišite nam na e-mail oglasi@uriks.rs

imagetmdoo@gmail.com
Pravno lice
Fizičko lice
Naziv subjekta
IMAGETM DOO
Sedište subjekta
Pašinac 27
PIB
101992863
Matični broj
07891865
Šifra delatnosti
6920
E-mail
imagetmdoo@gmail.com
Telefon
0642218601