URIKS adresar računovođa i knjigovođa

Na ovoj strani je spisak članova Udruženja, pravnih lica i preduzetnika sa šifrom delatnosti 6920 (računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi, poresko savetovanje). Uz svakog subjekta se nalaze neophodne informacije na osnovu kojih se mogu kontaktirati. Pretraga se može vršiti po gradovima. Za više informacija pišite nam na e-mail oglasi@uriks.rs

dmbshipping.ruma@gmail.com
Pravno lice
Fizičko lice
Naziv subjekta
DMB SHIPPING DOO RUMA
Sedište subjekta
Augusta Cesarca bb Ruma
PIB
108329110
Matični broj
20977388
Šifra delatnosti
5040
E-mail
dmbshipping.ruma@gmail.com
Telefon
022478615