URIKS adresar računovođa i knjigovođa

Na ovoj strani je spisak članova Udruženja, pravnih lica i preduzetnika sa šifrom delatnosti 6920 (računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi, poresko savetovanje). Uz svakog subjekta se nalaze neophodne informacije na osnovu kojih se mogu kontaktirati. Pretraga se može vršiti po gradovima. Za više informacija pišite nam na e-mail oglasi@uriks.rs

sifer@rocketmail.com
Pravno lice
Naziv subjekta
SI-FER Agencija za vođenje poslovnih knjiga
Sedište subjekta
Bilećka 8
PIB
105094230
Matični broj
60754969
Šifra delatnosti
6920
E-mail
sifer@rocketmail.com
Telefon
063238782